koło pasowe

All posts tagged koło pasowe

Koło pasowe

Koło pasowe jest głównym elementem przekładni pasowej. Na koło pasowe zakładany jest pas.

W zależności czy koło jest kołem czynnym, czy też biernym, jest ono nasadzane na wał czynny lub wał bierny. Podział kół pasowych jest następujący:

– koła gładkie – przystosowane do montażu pasów płaskich,

– koła z rowkiem pojedynczym lub wieloma rowkami – przystosowane do montażu na nich pasów klinowych,

– koła z rowkami w poprzek obwodu – przystosowane do pasów zębatych. Czytaj więcej