Pasy zębate

Pasy zębate

Pasy zębate przenoszą obciążenia w sposób kształtowo cierny. Siła obwodowa nie jest przenoszona za pomocą tarcia lecz poprzez pojedyncze następujące po sobie występy kształtowe pasa. Występy są skojarzone z odpowiadającymi im odpowiednio uzębionymi kołami pasowymi.

Pasek zębaty
Pasek zębaty

Rozwiązanie takie zapewnia stałość przełożenia przekładni ponieważ nie występuje tutaj zjawisko poślizgu pasa.

Przekładnie zębate mogą pracować z prędkościami obwodowymi Vmax do 100m/s przy prędkościach obrotowych do 40.000obr/min.

Zakres przenoszonych mocy mieści się w granicach 0,001 do 400kW

Czytaj więcej